Smart Contract – Tìm hiểu về hợp đồng thông minh trên Blockchain

Định nghĩa về Smart Contract (hợp đồng thông minh)

Smart Contract (Hợp đồng thông minh) chỉ đơn giản là các chương trình được lưu trữ trên một blockchain chạy khi đáp ứng các điều kiện xác định trước. Chúng thường được sử dụng để tự động hóa việc thực hiện một thỏa thuận để tất cả những người tham gia có thể chắc chắn ngay lập tức về kết quả mà không có sự tham gia của bên trung gian hoặc mất thời gian. Họ cũng có thể tự động hóa quy trình làm việc, kích hoạt hành động tiếp theo khi các điều kiện được đáp ứng.

Tương tự như các hợp đồng truyền thống, hợp đồng thông minh xác định các quy tắc và hình phạt xung quanh một thỏa thuận và tự động thực thi các nghĩa vụ đó. Trong khi chúng có thể hoạt động độc lập, nhiều hợp đồng thông minh cũng có thể được thực hiện cùng nhau.

Các thành phần không thể thiếu của hợp đồng thông minh được gọi là các đối tượng. Về cơ bản, có ba đối tượng trong hợp đồng thông minh – những người ký kết, là các bên liên quan đến hợp đồng thông minh sử dụng chữ ký số để phê duyệt hoặc không chấp thuận các điều khoản hợp đồng; đối tượng của thỏa thuận hoặc hợp đồng; và các điều khoản cụ thể.

Smart Contract hoạt động thế nào?

Smart Contract (hợp đồng thông minh) hoạt động bằng cách tuân theo các câu lệnh đơn giản “if / when… then…” được viết thành mã trên blockchain. Một mạng máy tính thực hiện các hành động khi các điều kiện định trước đã được đáp ứng và xác minh. Những hành động này có thể bao gồm giải phóng tiền cho các bên thích hợp, đăng ký phương tiện, gửi thông báo hoặc xuất vé. Sau đó, blockchain được cập nhật khi giao dịch hoàn tất. Điều đó có nghĩa là giao dịch không thể thay đổi và chỉ các bên đã được cấp quyền mới có thể xem kết quả.

Trong một hợp đồng thông minh, có thể có nhiều quy định cần thiết để thỏa mãn những người tham gia rằng nhiệm vụ sẽ được hoàn thành một cách mỹ mãn. Để thiết lập các điều khoản, người tham gia phải xác định cách các giao dịch và dữ liệu của họ được thể hiện trên blockchain, đồng ý về các quy tắc “nếu / khi… thì…” chi phối các giao dịch đó, khám phá tất cả các ngoại lệ có thể xảy ra và xác định một khuôn khổ để giải quyết tranh chấp .

Sau đó, hợp đồng thông minh có thể được lập trình bởi nhà phát triển – mặc dù ngày càng có nhiều tổ chức sử dụng blockchain cho doanh nghiệp cung cấp các mẫu, giao diện web và các công cụ trực tuyến khác để đơn giản hóa cấu trúc hợp đồng thông minh.

Lợi ích của hợp đồng thông minh

1/ Tốc độ, hiệu quả và độ chính xác

Khi một điều kiện được đáp ứng, hợp đồng được thực hiện ngay lập tức. Bởi vì các hợp đồng thông minh là kỹ thuật số và tự động, không có thủ tục giấy tờ để xử lý và không tốn thời gian để điều chỉnh các lỗi thường xảy ra do việc điền tài liệu theo cách thủ công.

2/ Tin cậy và minh bạch

Vì không có bên thứ ba tham gia và vì các bản ghi mã hóa của các giao dịch được chia sẻ giữa những người tham gia, nên không cần đặt câu hỏi liệu thông tin có bị thay đổi vì lợi ích cá nhân hay không.

3/ Bảo mật

Các bản ghi giao dịch trong chuỗi khối được mã hóa, điều này khiến chúng rất khó bị hack. Hơn nữa, bởi vì mỗi bản ghi được kết nối với các bản ghi trước đó và sau đó trên một sổ cái phân tán, tin tặc sẽ phải thay đổi toàn bộ chuỗi để thay đổi một bản ghi duy nhất.

4/ Tiết kiệm

Smart Contract (hợp đồng thông minh) loại bỏ nhu cầu về các bên trung gian để xử lý các giao dịch và, bằng cách mở rộng, sự chậm trễ và phí liên quan đến thời gian của chúng. Có nghĩa rằng gần như không có việc kiện tụng cần đến bên thứ ba để tham gia giải quyết các hợp đồng thông minh giống như các hợp đồng truyền thống được ký kết trên giấy tờ.

Ví dụ: với hợp đồng truyền thống được ký kết trên giấy thì ngoài 2 bên ký xác nhận thì cần có bên thứ 3 (đại diện chính quyền, đại diện pháp luật…) tham gia xác nhận cùng, để nếu như sau này có kiện tụng thì bên thứ 3 sẽ đứng ra giải quyết. Điều này dẫn đến mất thời gian, tiền bạc và đôi khi vẫn không minh bạch khiến cho 2 bên chưa thỏa mãn sau khi sự việc kết thúc.

Hạn chế của Hợp đồng thông minh

1/ Khó thay đổi

Việc thay đổi các quy trình hợp đồng thông minh gần như là không thể, bất kỳ lỗi nào trong mã có thể tốn thời gian và tốn kém để sửa.

2/ Khả năng sơ hở

Theo lẽ thông thường, các bên sẽ giải quyết công bằng và không nhận được lợi ích bất hợp pháp từ hợp đồng. Tuy nhiên, việc sử dụng hợp đồng thông minh gây khó khăn cho việc đảm bảo rằng các điều khoản được đáp ứng theo những gì đã thỏa thuận.

3/ Bên thứ ba

Mặc dù các hợp đồng thông minh tìm cách loại bỏ sự tham gia của bên thứ ba, nhưng không thể loại bỏ chúng. Các bên thứ ba đảm nhận các vai trò khác với các bên mà họ đảm nhận trong các hợp đồng truyền thống. Ví dụ, luật sư sẽ không cần thiết để chuẩn bị các hợp đồng cá nhân; tuy nhiên, các nhà phát triển sẽ cần chúng để hiểu các điều khoản để tạo mã cho các hợp đồng thông minh.

4/ Điều khoản mơ hồ

Vì hợp đồng bao gồm các điều khoản không phải lúc nào cũng được hiểu, nên không phải lúc nào hợp đồng thông minh cũng có thể xử lý các điều khoản và điều kiện mơ hồ.

Các ứng dụng của hợp đồng thông minh

Smart Contract (hợp đồng thông minh) có thể được sử dụng trong các ngành để hợp lý hóa và tự động hóa hoạt động kinh doanh trên đường phố hoặc trên toàn thế giới

1/ Giải quyết tranh chấp

Sự chênh lệch trong quyết toán tài chính rất tốn kém, mất hàng tuần hoặc hàng tháng để nghiên cứu và giải quyết. Các hợp đồng thông minh hệ thống hóa các quy tắc kinh doanh đã thỏa thuận sẽ tự động hóa các quy trình như xác định sự khác biệt, đối chiếu tài liệu, giải quyết giao dịch và giải quyết tranh chấp.

2/ Hệ thống bỏ phiếu của chính phủ

Smart Contract (hợp đồng thông minh) cung cấp một môi trường an toàn giúp hệ thống bỏ phiếu ít bị thao túng hơn. Các phiếu bầu sử dụng hợp đồng thông minh sẽ được bảo vệ bằng sổ cái, điều này cực kỳ khó giải mã.

Hơn nữa, các hợp đồng thông minh có thể làm tăng doanh thu của các cử tri, vốn là mức thấp trong lịch sử do hệ thống không hiệu quả đòi hỏi các cử tri phải xếp hàng, hiển thị danh tính và hoàn thành các biểu mẫu. Bỏ phiếu, khi được chuyển trực tuyến bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh, có thể tăng số lượng người tham gia trong hệ thống bỏ phiếu.

3/ Chăm sóc sức khỏe

Blockchain có thể lưu trữ hồ sơ sức khỏe được mã hóa của bệnh nhân bằng khóa riêng. Chỉ những cá nhân cụ thể mới được cấp quyền truy cập vào hồ sơ vì những lo ngại về quyền riêng tư. Tương tự, nghiên cứu có thể được tiến hành một cách bí mật và an toàn bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh.

Tất cả các hóa đơn nhập viện của bệnh nhân có thể được lưu trữ trên blockchain và tự động chia sẻ với các công ty bảo hiểm như một bằng chứng về dịch vụ. Hơn nữa, sổ cái có thể được sử dụng cho các hoạt động khác nhau, chẳng hạn như quản lý nguồn cung cấp, giám sát thuốc và tuân thủ quy định.

4/ Chuỗi cung ứng

Theo truyền thống, chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng do các hệ thống dựa trên giấy tờ, nơi các biểu mẫu đi qua nhiều cửa để được phê duyệt. Quá trình mất công sức này làm tăng nguy cơ gian lận và không minh bạch.

Blockchain có thể vô hiệu hóa những rủi ro như vậy bằng cách cung cấp một phiên bản kỹ thuật số có thể truy cập và an toàn cho các bên tham gia vào chuỗi. Smart Contract (hợp đồng thông minh) có thể được sử dụng để quản lý hàng tồn kho và tự động hóa các khoản thanh toán và nhiệm vụ.

5/ Dịch vụ tài chính

Hợp đồng thông minh giúp chuyển đổi các dịch vụ tài chính truyền thống theo nhiều cách. Trong trường hợp yêu cầu bảo hiểm, họ thực hiện kiểm tra lỗi, định tuyến và chuyển khoản thanh toán cho người dùng nếu thấy mọi thứ phù hợp.

Hợp đồng thông minh kết hợp các công cụ quan trọng để ghi sổ và loại bỏ khả năng xâm nhập hồ sơ kế toán. Chúng cũng tạo điều kiện cho các cổ đông tham gia vào việc ra quyết định một cách minh bạch. Ngoài ra, họ cũng giúp thanh toán bù trừ giao dịch, nơi các khoản tiền được chuyển khi số tiền thanh toán thương mại được tính toán.

Trong lĩnh vực tài chính Crypto chúng được sử dụng cho việc trao đổi tài sản số – là các đồng tiền mã hóa giữa những người tham gia thị trường có nhu cầu trao đổi.

Lời kết

Bài viết mang lại một số kiến thức cơ bản để bạn có thể hiểu được hợp đồng thông minh (Smart Contract) là gì, nó hoạt động như thế nào và được ứng dụng trong thực tế ra sao?

Những ứng dụng công nghệ mới sẽ mang lại nhiều giá trị cho con người nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro khi nó đang trở nên quá bảo mật (tức là không phải ai cũng hiểu được và tiếp cận một cách đúng đắn nhất) dẫn đến việc mơ hồ và hiểu sai về chúng.

Leave a Comment

error: Content is protected !!
Scroll to Top