Công cụ phân tích website (Website Analyzer) là một công cụ online rất hữu ích giúp cho các quản trị viên biết được các vấn đề mà website của bạn đang gặp phải. Bạn sẽ biết chính xác bạn cần phải cải thiện lỗi gì và quan trọng hơn bạn không phải trả bất kỳ chi phí nào khi sử dụng công cụ này.

Website Analyzer (Công cụ phân tích website) là gì?

Công cụ Phân tích Trang web (Website Analyzer) là công cụ kiểm tra trang web đánh giá trang web của bạn để xác định mức độ hoạt động của trang web đối với thành công trực tuyến và cung cấp các đề xuất để cải thiện trang web.

Phương pháp kiểm tra trang web khác với các công cụ khác ở chỗ nó xem trang web như một người truy cập hoặc công cụ tìm kiếm. Đạt được thành công trực tuyến là một trong những cách sử dụng hoặc tầm quan trọng của công nghệ này. Sau đây là một số chiến lược hướng tới thành công trên Internet:

Giao diện trang web, khả năng truy cập công cụ tìm kiếm, hiệu suất trang web và bảo mật, trong số những thứ khác. Nó giám sát trạng thái trang web của bạn và giải quyết tất cả các mối quan tâm về công nghệ. Nó hỗ trợ giải quyết các vấn đề như sửa chữa các liên kết bị hỏng. Kết nối bị hỏng là nguyên nhân cho thứ hạng thấp. Công cụ này đã được sử dụng để phát hiện các liên kết bị hỏng. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu về những lĩnh vực cần được cải thiện. Nó hữu ích theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như học cách đạt được thứ hạng cao hơn trong công cụ tìm kiếm. Nó ngay lập tức hỗ trợ bạn cạnh tranh với các đối thủ của bạn.

Công cụ này được sử dụng để xác định số lượng liên kết ngược dẫn đến một trang web. Nó là một công cụ đáng tin cậy vì nhiều chuyên gia sử dụng nó, chẳng hạn như các blogger, người viết nội dung, quản trị viên web, v.v. Mục tiêu của việc tăng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn sẽ đòi hỏi phải sử dụng các mối quan hệ. Công cụ này sẽ có sẵn cho bạn vào thời điểm đó để hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề. Nó phải có lợi cho cả doanh nghiệp. Nó sẽ hỗ trợ bạn xác định vấn đề và sau đó giải quyết nó. Nó cũng cung cấp cho bạn một cách để tăng lưu lượng truy cập và tăng lưu lượng truy cập dẫn đến thứ hạng cao hơn trong các công cụ tìm kiếm. Tất cả những điều này chỉ yêu cầu một trang web internet và có tác động đến bạn trong thế giới thực.

Sử dụng Website Analyzer miễn phí ⇒ bấm vào đây