Email Validator (Xác thực địa chỉ Email) là gì?

Email Validator là một trong những phương pháp cần thiết để giữ cho danh sách email của bạn sạch sẽ và đáng tin cậy trước khi chạy một chiến dịch tiếp thị. Nó cho phép bạn loại bỏ tất cả các email không hợp lệ dưới dạng tên miền không đáng tin cậy hoặc cú pháp không chính xác, v.v.

Tại sao bạn nên xác thực danh sách email của mình?

Email Marketing luôn là sự lựa chọn của hầu hết các nhà tiếp thị trước khi bắt đầu một chiến dịch tiếp thị cần thiết. Vấn đề lớn nhất mà họ gặp phải không đến từ nội dung email. Nó đến từ danh sách email mà họ đã thu thập trước đó. Bạn cần xóa các loại địa chỉ email sau khỏi danh sách email của mình.

  • Địa chỉ email không tồn tại.
  • Một địa chỉ email không chính xác về mặt cú pháp.
  • Người dùng đã đóng email.
  • Miền không tồn tại.
  • Máy chủ nhận email đã chặn hoàn toàn việc gửi.

Các loại địa chỉ email được đề cập ở trên sẽ khiến bạn gặp phải ba vấn đề:

  • Tỷ lệ thoát cao (High bounce rate)
  • Khiếu nại về thư rác (Spam complaints)
  • Bị đưa vào danh sách đen (Blacklisted)

Tham khảo thêm Bấm vào đây

Sử dụng Bulk Email Validator miễn phí ⇒ bấm vào đây